Udic Westlake
Customer
Mr. Khôi
Size
110 m2
Location
Udic Westlake, Võ Chí Công, Tây Hồ , Hà Nội
Status
2022