Triagle house
Customer
Triagle house
Size
Diện tích đất: 123 m2 | Quy mô: 3 tầng | Diện tích xây dựng: 283m2
Location
Lê Hồng Phong, Tp Vinh, Nghệ An
Status
2017

Mặt bằng tầng 1

Mặt bằng tầng 2

Mặt bằng tầng 3

Phác thảo ý tưởng

Phác thảo ý tưởng