Sgame office
Customer
S-game
Size
550 M2
Location
Hapulico, Vu Trong Phung
Status
2014

 Là văn phòng làm việc của một công ty công nghệ thông tin chuyên về thiết kế game. Làm việc trong môi trường áp lực và yêu cầu sáng tạo cao vì vậy bài toán mà chủ đầu tư đặt ra cho chúng tôi là kiến tạo một không gian làm việc nhưng phải có cảm giác thoải máii, tự do và kích thích được tính sáng tạo cho nhân viên. Với ý tưởng là công viên trong lòng office, chúng tôi đã tạo ra một không gian mà ở đấy ranh giới của các không gian làm việc được xóa nhòa và lồng ghép trong các không gian cây xanh và giải trí.