P-HOUSE
Customer
Mr. Phuc
Size
Diện tích đất: 60m2 |Quy mô: 5 tầng |Diện tích xây dựng: 300m2
Location
Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Status
Thiết kế: 2018| Hoàn thành: 2019