M'villa
Customer
M'Villa
Size
570m2
Location
Đường 72m, Nghi Phú, tp Vinh, Nghệ An
Status
2022