HQV House
Customer
Mrs Thủy
Size
70m2 | Quy mô 7 tầng | Diện tích xây dựng: 500m2
Location
Hoàng Quốc Việt, Tây Hồ, Hà Nội
Status
2021