C22.08 Berriver Primer
Customer
C22.08 𝐁𝐞𝐫𝐫𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫
Size
92m2
Location
chung cư 𝐁𝐞𝐫𝐫𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 390 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Status
2023