C-villa
Customer
Mr. Cảnh
Size
350m2
Location
KĐT Golden City 6, Lý Tự Trọng, Nghi Phú, tp Vinh, Nghệ An
Status
2020