B'house
Customer
Mr. Bình
Size
Diện tích đất: 120m2 | Quy mô 4 tầng| Tổng diện tích xây dựng: 420m2
Location
Hesmn Germainer, Hưng Dũng, tp Vinh, Nghệ An
Status
2019