GBAC GROUP là tổng công ty được thành lập với hệ thống bao gồm 2 công ty thành viên là công ty CP kiến trúc GB tại Hà Nội và công ty cổ phần đầu tư xây dựng & kiến trúc GBAC Nghệ An tại thành phố Vinh , Nghệ An. Bên cạnh đấy để đảm bảo việc tạo ra những sản phẩm hoàn hảo từ khâu thiết kế đến sản phẩm thực tế, chúng tôi cũng thành lập hai xưởng sản xuất nội thất tại Hữu Bằng, Thạch Thất và Nghi Phú, Vinh , Nghệ An

 

Our team
Our clients
Quảng cáo đối tác 01
Quảng cáo đối tác 02
Quảng cáo đối tác 03
Quảng cáo đối tác 04
Quảng cáo đối tác 05
Quảng cáo đối tác 06
Quảng cáo đối tác 07
Quảng cáo đối tác 08
Quảng cáo đối tác 09
Quảng cáo đối tác 10